.prisiau llogi.

Mae’r ffioedd am logi’r brif ystafell yn amrywio, gyda chyfraddau ar gyfer digwyddiadau’r celfyddydau a digwyddiadau masnachol a phreifat. Mae’r ystafell gyfarfod yn costio £10 yr awr. Caiff yr help hael hwn ei gydnabod ym mhob un o’r deunyddiau marchnata a hybu.

cropped-poss-web-logo.jpg