.rhaglen.

 

Dydd Sul 21 Hydref

Y Fiolin Felfed

Cabare gyda Whiskey Moon Face a’r Ivan Moult Band
yn ogystal â Chwis Randy Newman.
Ystafelloedd Cynnull, Llanandras
Tocynnau £12 o Courtyard Antiques neu 01544 267163

 

Dydd Mercher 31 Hydref

Diwrnod y Meirw

Dathliad o’r traddodiad Mecsicanaidd ar gyfer y teulu cyfan.
Gweithdai gwneud ysgerbydau yn y bore. Ffilm am 2pm.
Creu allor gan ddefnyddio ffotograffau, blodau a chanhwyllau, yn ogystal â cherddoriaeth, bwyd a diod 8pm
Ystafelloedd Cynnull Llanandras

 

Dydd Sadwrn 3 Tachwedd

Me and My Friends

Pumawd hwn sy’n gweithio o’r DU yn chwarae cerddoriaeth ddwys, deimladwy a hynod o ddawnsiadwy, gyda chyfeiriadau cynnil at lawer o arddulliau, gan gynnwys hei leiff Ghanaidd, gwreiddiau Jamaicaidd a gwerin Affro-Brasilaidd ar eu gorau.
Ystafelloedd Cynnull Llanandras 8pm

 

Dydd Sul 11 Tachwedd

L’heure espagnole Ravel

Llwyfannau Bach MWO â chomedi un act fywiog Ravel wedi’i gosod mewn siop glociau. Yn ystod ail hanner y noson, fe fydd y cerddorion a’r cantorion yn dod at ei gilydd i gynhyrchu blas eclectig ac adloniadol o Sbaen.
Ystafelloedd Cynnull Llanandras 7.30pm
£12 o The Workhouse a wegottickets.com

 

Dydd Sadwrn 17 Tachwedd

Ensonglopedia of Animals

Mae hwn yn cynnwys dau ddeg chwech o ganeuon am anifeiliaid, un am bob llythyren yn yr wyddor Saesneg. Gallwch chi ddysgu ffeithiau difyr am ecinodermiaid eithriadol, mursennod mursennaidd, cwrelau gwallgof, adar amhwyllog ac arachnidau anhygoel.
Ystafelloedd Cynnull Llanandras 7.30pm
£10/£6 o The Workhouse a wegottickets.com

 

Dydd Sul 25 Tachwedd

Y Fiolin Felfed

Cabare gyda Remi Harris a Nuala Honan, yn ogystal â’r Cwis.
Ystafelloedd Cynnull, Llanandras
Tocynnau £12 o Courtyard Antiques, Llanandras 01544 267163

 

Dydd Sul 2 Rhagfyr

Theatr Ad Hoc: The Unkindest Cut & The
Confessions of Jon-Jak Crusoe

Ysgrifennwyd gan Gareth Owen
Dwy drasigomedi yn cael eu perfformio gan Peter Hayter a Gareth Owen.
Ystafelloedd Cynnull Llanandras 7.30pm
Tocynnau £12 wrth y drws neu 07341924466
Wedi’i hyrwyddo gan Gwmni Theatr Ad Hoc

 

Dydd Sadwrn 15 Rhagfyr

Noson Ddawns Full Circle

Gyda’r anhygoel Guy Tortora Blues Band
Ystafelloedd Cynnull, Llanandras
Tocynnau £12 o Courtyard Antiques, Llanandras neu 01544 267163

 

Dydd Mercher 19 Rhagfyr

Y Bleidlais i Fenywod!

Cyflwyniad darluniadol gan Roger Curtis a chyfeillion ar y frwydr i sicrhau’r bleidlais i fenywod ym Mhrydain.
Ystafelloedd Cynnull, Llanandras 7.30 pm
Tocynnau £8 o Winnies Newsagents, Y Stryd Fawr, Llanandras; neu i sicrhau tocyn 01544 262846

 

 

Advertisements