.rhaglen.

 

Nos Wener 5 Ebril

Le Vent du Nord

Gan gyfuno presenoldeb gwych ar lwyfan a dawn ddeinamig, llawn egni mae Le Vent du Nord yn un o hoelion wyth byd canu gwerin Cwebéc yn perfformio caneuon gwreiddiol wedi’u hysbrydoli gan eu traddodiad – sain gwirioneddol arbennig!
Ystafelloedd Cynnull Llanandras 8pm
Tocynnau £12 o The Workhouse (arian parod yn unig os gwelwch yn dda) a wegottickets.com

Nos Sul 7 Ebril

Winterreise :
Ilker Arcayurek a Martin Pickard

Ilker Arcayurek, y tenor rhyngwladol a Martin Pickard, y cyfeilydd ar y piano yn perfformio cylch o ganeuon gwych Schubert. Cyrhaeddodd Ilker rownd derfynol cystadleuaeth fawreddog Canwr y Byd Caerdydd ac mae’n ymddangos yn rheolaidd yn Neuadd Wigmore, Caeredin. Mae Martin yn gyfeilydd ac arweinydd medrus a bu’n Gyfarwyddwr Cerddorol Opera North. Ystafelloedd Cynnull Llanandras 8pm
£15 o The Workhouse a wegottickets.com

 Dydd Llun Gwyl y Banc 6 Mai

Gŵyl Bwyd a Blodau Llanandras

Stondinau bwyd, diodydd a phlanhigion, cwrt bwyd, gerddi agored ac adloniant ardderchog.
Gweithdai ac arddangosiadau yn Ystafelloedd Cynnull Llanandras
10am – 4pm Parcio a mynediad am ddim
Wedi’i hyrwyddo gan Presteigne Connect http://www.presteigne.org.uk/connect £12 o The Workhouse a wegottickets.com

 Dydd Sadwrn 18 Mai

Pharis a Jason Romero

Mae’r ddeuawd hon yn hanu o Horsefly, Columbia Brydeinig. Mae eu sioe lwyfan harmonig yn ymdrech barhaus i ddatblygu caneuon da a sain hyfryd, yn cael eu chwarae ar gitarau o dras a banjôs y mae Jason wedi’u gwneud â llaw.
Tocynnau £12 – I archebu ymlaen llaw 01544 350407 neu 01597 825390

Nos Sul 23 Mehefin

Moishe’s Bagel

Mae Moishe’s Bagel yn rhannu’r un cariad at gerddoriaeth lladinaidd, klezmer a jazz. Maen nhw’n 5 cerddor anhygoel ac yn ffefrynnau yn Llanandras.
Ystafelloedd Cynnull Llanandras 8pm
Tocynnau £12 o The Workhouse (arian parod yn unig os gwelwch yn dda) a wegottickets.com

 3-10 Awst

Nicole et Martin

Dydd Sadwrn 3 Awst 5pm Hansel a Gretel
Dydd Sul 4 Awst 12 hanner dydd The Fisherman and his Wife
Dydd Iau 8 Awst 6.30 The Musicians of Bremen
Dydd Gwener 9 Awst 6.30 Iron John
Dydd Sadwrn 10 Awst 3pm The Girl without Hands

22 – 27 Awst

Gŵyl Llanandras 2019

Mae’r digwyddiadau yn yr Ystafelloedd Cynnull yn cynnwys tair ffilm Americanaidd o bwys wedi’u curadu gan Tony Lawson, a sgyrsiau gan Stephen Johnson ac eraill. Mae Ian Marchant yn ymchwilio i hunaniaeth a hanes teuluol, mae Nicholas Murray yn cymharu gweledigaethau Huxley ac Orwell o’r dyfodol, ac mae Peter Lord yn cyflwyno un arall o’i sgyrsiau darluniadol disglair ar gelfyddyd Cymru.
Bydd y rhaglen ar gael mewn print ac ar-lein ddiwedd mis Ebrill 2019.
Bydd yr archebu ar-lein yn dechrau ar Ebrill 30: http://www.presteignefestival.com.

Nos Sul 1 Medi

Little Rumba a Truckstop Honeymoon

Mae Little Rumba’n ysgrifennu’u cerddoriaeth i gyd eu hunain a thros y blynyddoedd mae hyn wedi datblygu’n gerddoriaeth arddull tŷ hawdd iawn i’w adnabod gyda dylanwad Dwyrain Ewrop a De America yn ogystal â jazz a’r felan. Mae’r ddeuawd gŵr a gwraig Truckstop Honeymoon yn perfformio set adloniadol yn gwbl ddi-fai.
Ystafelloedd Cynnull Llanandras 8pm
Tocynnau £12 o The Workhouse (arian parod yn unig os gwelwch yn dda) a wegottickets.com