.rhaglen.

Dydd Gwener 29 Medi

Wolves are Coming For You :

Pentabus Rural Theatre Company ac Everyman Theatre Cheltenham
Yn y ddrama newydd hon gan Joel Horwood, mae dwy actores o’r radd flaenaf, Stacey Evans a Helena Lymbery, yn chwarae amrywiol rannau wrth iddyn nhw greu un diwrnod anghyffredin mewn pentref cyffredin ym Mhrydain. Yn addas ar gyfer pobl 12+ oed.

Ystafelloedd Cynnull Llanandras 8pm
Tocynnau £10 / £7 Courtyard Antiques, The Workhouse ac wegottickets.com

Dydd Sul 1 Hydref

Y Fiolin Felfed

Perfformiadau cabare cerddorol yn cynnwys Laura Cortes and the Dance Cards

Ystafelloedd Cynnull Llanandras 7pm
Tocynnau £13 Courtyard Antiques a 01544 267163

 

Dydd Sadwrn 21 Hydref

De Temps Antan

Cyfuna tri o feistri ar eu crefft eu hegni diddiwedd â’r llawenydd bywyd digamsyniol sy’n unigryw i gerddoriaeth draddodiadol Quebec.

Ystafelloedd Cynnull Llanandras 8pm
Tocynnau £10 Courtyard Antiques, The Workhouse ac wegottickets.comDydd Sul 29 Hydref

Clare Stevens yn cyfweld Richard Studer a Jonathan Lyness, Cyfarwyddwyr Artistig Opera Canolbarth Cymru.

Cewch ddysgu am yr heriau sy’n rhan o lwyfannu opera broffesiynol, o’r cynllunio cyntaf i’r perfformiad terfynol, ynghyd ag arddangosfa o fodelau set a gwisgoedd.

Ystafelloedd Cynnull Llanandras 3pm
Tocynnau £8 Courtyard Antiques, The Workhouse ac wegottickets.com
Er budd Cronfa Mid Border Arts

 


Dydd Sadwrn 11 Tachwedd

Team Viking

Cwmni Theatr Tangam a Supporting Walls
Dyma stori hynod, hudolus, anghyffredin, digrif tu hwnt sy’n codi calon am sut y llwyddodd James i roi’r ffarwel a ddymunai i’w ffrind gorau. ★★★★★ Y gorau o Ŵyl Gaeredin Ni fyddai ei galw’n gomedi am gyfeillgarwch, galar a salwch angheuol – sef beth ydy hi ar un lefel – yn cyfleu mewn unrhyw ffordd peth mor orfoleddus o lawen ydy’r sioe. (Cyfieithiad o adolygiad yn The Stage)

Ystafelloedd Cynnull Llanandras 8pm
Tocynnau £10 / £7 (12 -18 oed) Courtyard Antiques, The Workhouse ac wegottickets.com

Dydd Sadwrn 18 Tachwedd

Noson o Ddawnsio

Perfformiadau cabare cerddorol yn cynnwys The Black Kat Boppers

Ystafelloedd Cynnull Llanandras 8pm
Tocynnau £13 Courtyard Antiques a 01544 267163


Dydd Sadwrn 25 Tachwedd

Y Deco Ensemble

Mae aelodau’r Deco Ensemble wedi cyfuno’u hysbryd o ymchwilio eofn i ail-ddychmygu sain Nuevo Tango Astor Piazzolla, gan gyfuno dylanwadau cerddoriaeth glasurol, jazz, a cherddoriaeth fyd-eang.
Un o bumawdau tango mwyaf blaenllaw y DU. Disgwyliwch Dân Gwyllt.
Cyfieithiad o adolygiad yn y Daily Telegraph

Ystafelloedd Cynnull Llanandras 8pm
Tocynnau £12 Courtyard Antiques, The Workhouse ac wegottickets.com

Dydd Sul 26 Tachwedd

Wildlife Roleplay: Jenny Ogden

Dewch i wylio dramodiadau byr o’r llyfr hudolus hwn a chael cipolwg ar fywydau chwilod y dom, trychfilod sy’n peillio, adar a mamaliaid.
Llyfrau £10 (anrheg Nadolig delfrydol)

Ystafelloedd Cynnull Llanandras 3pm
Tocynnau £2 wrth y drws Plant am Ddim
Wedi’i hyrwyddo gan Jenny Ogden

 

Dydd Sul 3 Rhagfyr

The Bear gan Opera Canolbarth Cymru (MWO)

Dewch i brofi opera fel erioed o’r blaen â thîm LlwyfannauBach MWO yng nghomedi ddoniol un act William Walton wedi’i seilio ar ddrama Chekhov. Mae dyfodiad casglwr dyledion anwaraidd yn tarfu ar alaru parhaus y wraig weddw, Mme Popova. Mae teimladau’n rhedeg yn wyllt ac mae eu hymgecru’n arwain at ymladdfa – ac at ramant annisgwyl. Mae’r cynhyrchiad newydd cartrefol hwn yn cynnwys tri chanwr a phum cerddor – cyflwyniad gwych i gynulleidfaoedd sy’n anghyfarwydd ag opera.

Ystafelloedd Cynnull Llanandras 7pm
Tocynnau £12 Courtyard Antiques, The Workhouse ac wegottickets.com

Dydd Gwener 8 a Dydd Sadwrn 9 Rhagfyr

Tecstilau o’r India ac Anrhegion Nadolig

Tecstilau o’r India ac Anrhegion Nadolig

Ystafelloedd Cynnull, Llanandras 10.30 – 3.30
Mynediad yn rhad ac am ddim

Dydd Iau 28 Rhagfyr

Dyddiad i’ch Dyddiadur

Parti Gwisg Ffansi

8pm £15
Er budd Cronfa Mid Border Arts


Advertisements