.rhaglen.

Dydd Gwener 20 Ionawr

A Winter’s Tale gan y Willow Globe Company

Stori dylwyth teg o golli a darganfod – gyda chynddareddau, baban wedi’i adael, gŵyl cneifio defaid a’r Arth!

Ystafelloedd Cynnull Llanandras 7.30pm
Tocynnau £10 a £5. I neilltuo lle 01597 811487 a thocynnau wrth y drws. Wedi’i hyrwyddo gan y Willow Globe Company

Dydd Sul 5 Chwefror

Y Fiolin Felfed

Perfformiadau cabare cerddorol yn cynnwys Boodica Boogaloo

Ystafelloedd Cynnull Llanandras 7pm
Tocynnau £12 Courtyard Antiques a 01544 267163

 

Dydd Sadwrn 11 Chwefror

Marilyn

Mae Marilyn yn dod â’r gwir ferch y tu ôl i fasg un o sêr ffilm mwyaf enwog ac annwyl yr Ugeinfed Ganrif yn fyw.

Ystafelloedd Cynnull Llanandras 8pm
Tocynnau £10 Courtyard Antiques, The Workhouse a wegottickets.com


Dydd Gwener 17 Chwefror

Mankala

Wedi’i ffurfio gan gydweithfa aml-genedl sydd oll yn caru cerddoriaeth Affrica, mae sain Mankala wedi’i ddylanwadu gan amrywiaeth o arddulliau, o synau llawen Soukous a Township i rythm hypnotig Afro-Beat a’r Desert Blues.

Ystafelloedd Cynnull Llanandras 8pm
Tocynnau £10 Courtyard Antiques, The Workhouse a wegottickets.com


Dydd Mercher 1 Mawrth

Dathliad Dydd Gŵyl Dewi

Dewch i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi mewn Noson Gymreig gyda dysgwyr Cymraeg a disgyblion ysgolion Llanandras. Siawns i ganu caneuon Cymraeg a dawnsio gwerin, gwneud cwis a mwynhau paned gyda Bara Brith.,Croeso i bawb.

Ystafelloedd Cynnull Llanandras 7pm – 9pm
Tocynnau Oedolion £4 Plant am ddim o Winnies

Dydd Sul 5 Mawrth

Y Fiolin Felfed

Perfformiadau cabare cerddorol yn cynnwys The Dirty Bourbon River Show.

Ystafelloedd Cynnull Llanandras 7pm
Tocynnau £12 Courtyard Antiques a 01544 267163


Dydd Sul 12 Mawrth

In Conversation with the Past

Rhaglen o ddwy ffilm ar hanes lleol

Ystafelloedd Cynnull Llanandras 3pm
Tocynnau £7 o Courtyard Antiques, The Workhouse a wegottickets.com

Dydd Sadwrn 18 Mawrth

Tony McManus

Yn hanu o’r Alban, ond yn byw yn Canada ar hyn o bryd, mae Tony wedi dod yn adnabyddus ledled y byd fel un o’r gitarwyr mwyaf
blaenllaw mewn Cerddoriaeth Geltaidd.

Ystafelloedd Cynnull Llanandras 8pm Tocynnau £12
Courtyard Antiques, The Workhouse a wegottickets.com

Dydd Sadwrn 8 Ebrill

Ensonglopedia of Science
gan Tangram Theatre Company

Cân ynglŷn â gwyddoniaeth ar gyfer pob llythyren yn yr wyddor. Gallwch chi ddisgwyl ‘atom’, ‘Big Bang’ a ‘cell’. Gallwch chi ddisgwyl ‘X-ray’, ‘Y-chromosome’ a digonedd o ‘zoology’. Mae’r sioe yn addas ar gyfer unrhyw un dros 7 oed.

Ystafelloedd Cynnull Llanandras 8pm Tocynnau £10 a £5 o Courtyard Antiques, The Workhouse a wegottickets.com

Dydd Sadwrn 22 Ebrill

Dila V & The Odd Beats

Gyda llais hudol Dila Vardar, mae’r Odd Beats bob amser yn cynnig siwrnai sonig hwyliog a rhyng-gyfandirol. Daw eu cymysgedd o gerddoriaeth gwerin Twrci sy’n bongamu’r Bosphorus, eu steil seicedelig a’u curiadau dawns Balcanaidd, gydag awgrymiadau tonnog o Rebetiko Groegaidd ymhlith dylanwadau bywiogol eraill o ledled y byd.

Ystafelloedd Cynnull Llanandras 8pm
Tocynnau £12 o Courtyard Antiques, The Workhouse a
wegottickets.com

Dydd Sul 14 Mai

Sgwrs am Wenoliaid

Mae gwenoliaid – meistri ein ffurfafen yn yr haf – yma gyda ni am 12 wythnos yn unig bob haf. Fe fydd y sgwrs hon yn edrych ar gylch bywyd gwenoliaid, y problemau y maen nhw’n eu hwynebu a’r hyn y mae angen i ni ei wneud i’w helpu.

Ystafelloedd Cynnull Llanandras 3pm

 


Advertisements