.rhaglen.


Dydd Sul 6 Mai

Hanes Diwydiant y Cennin Pedr yn Llanandras

Mae’r sgwrs â darluniau hon yn amlinellu cyfraniad rhyfeddol tyfwyr Llanandras at hanes y Cennin Pedr (Narsisws)
Ystafelloedd Cynnull Llanandras 3pm
Tocynnau £7 o’r Workhouse, wegottickets.com ac wrth y drws
MBA mewn partneriaeth â Gŵyl Bwyd a Blodau Llanandras 2018

 

Dydd Llun 7 Mai

Gŵyl Bwyd a Blodau Llanandras 2018

Pethau Anarferol i’w Bwyta gyda Tom Moggach
Fe fydd hwn yn weithdy ymarferol, amlsynhwyraidd a llawn hwyl ac fe fydd yn addas i bob oedran.
Dewch i gwrdd â’r Peillwyr: gweld modelau gwaith llaw o wenyn, chwilod, glöynnod byw a thrychfilod eraill. http://www.beetlesandbees.co.uk
Cystadleuaeth Gardd-ar-blât ac Arddangosfa Ffotograffiaeth wedi’u trefnu gan Sabina Rubler ac Alex Ramsay.
Marchnad Celfi Cegin a Dodrefn Gardd
Ystafelloedd Cynnull Llanandras 10am – 5pm


Dydd Sul 13 Mai

Ymddiriedolaeth Sidney Nolan: Sgwrsio a Cherdded

Anthony Plant, Cyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Sidney Nolan yn rhoi sgwrs fer â darluniau, yn disgrifio gweledigaeth wreiddiol Sidney Nolan ar gyfer The Rodd, ac yna mynd am dro i weld yr Oriel yn yr hen sgubor degwm a Stiwdio Nolan.
Ystafelloedd Cynnull Llanandras 2pm
Tocynnau £8 o’r Workhouse, wegottickets.com ac wrth y drws


Dydd Sadwrn 19 Mai

Codi’r Sgubor

Nifer o berfformwyr mwyaf talentog Llanandras yn ymddangos mewn noson arbennig o adloniant ar eich cyfer: gwerin, jazz, miwsig yr enaid a cherddoriaeth swing.
Ystafelloedd Cynnull Llanandras 7.00pm
£15 o’r Workhouse a Leon’s Salty Dog
Er budd Prosiect Sgubor Dôl Went

Dydd Mercher 20 Mehefin

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Mid Border Arts

Ystafelloedd Cynnull Llanandras 8pm Croeso i bawb


25 Gorffennaf–3 Awst

Arddangosfa Gwarchodfa Natur Gilfach gan Ymddiriedolaeth Natur Sir Faesyfed

Ystafell Gyfarfod, Ystafelloedd Cynnull Llanandras
Cewch fynedfa trwy’r Llyfrgell yn ystod oriau agor Llyfrgell Llanandras – Am Ddim

23-28 Awst

Gŵyl Llanandras

Ystafelloedd Cynnull Llanandras
Detholiad cyffrous o ffilmiau, dramâu a digwyddiadau cyn-gyngherddol yn yr Ystafelloedd Cynnull, ochr yn ochr â rhaglen gerddorol enwog yr Ŵyl.
I gael mwy o wybodaeth, ewch i http://www.presteignefestival.com neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01544 267800

Dydd Sadwrn 29 Medi

100 gair am Gariad gan James Rowland

Stori ddoniol dros ben am ramant, anobaith ac, yn bennaf oll, am gyfeillgarwch ac sy’n codi calon – gan un o’r storïwyr mwyaf ei fri yn y DU.
Ystafelloedd Cynnull Llanandras 8pm
Tocynnau £10/£7 o’r Workhouse & wegottickets.comAdvertisements